Automationscheck för robotlyft med vår hjälp

Tillväxtverkets målsättning är att öka företags kunskaper om användning av och investeringar i automationslösningar. Nu kan små och medelstora industriföretag söka ekonomiskt stöd (Automationscheck) för att utvärdera och utveckla automation och robotisering.

Vi kan hjälpa dig genom att offerera en förstudie som ligger till grund för din ansökan om en ”Automationscheck” på upp till 150 000 kronor.

Mer om Automationscheckar på Tillväxtverkets webbsida.

Ansökan med hjälp av vår förstudie

En förstudie som visar möjligheten att genomföra ett automationsprojekt är en förutsättning för att få en automationscheck. Kontakta någon i vårt säljteam om du vill göra en förstudie och ansöka om en automationscheck med vår hjälp.

Kontakta någon i vårt säljteam:

  • Carl-Fredrik Klasson, 0732-046 898
  • Henrik Arvidsson, 0702-855 601
  • Gustav Bengtsson, 0733-704 618
  • Jerry Eriksson, 0732-046 614
  • Robin Lindor, 0766-444 659
  • Niclas Mårtensson, 0701-485 349
Skrivet i:Nyheter