Robot för laboratorie- och renrumsmiljö

Yaskawa deltar för första gången på årets ACHEMA-mässa i Frankfurt, och visar aktuella robotmodeller för användning i läkemedels-, kemisk- och processindustrin.

Att ta över uppgifter som är farliga för hälsan, i kombination med oöverträffad precision och repeterbarhet, gör robotarna till idealiska medhjälpare i laboratoriet och renrumsmiljö.  Yaskawa, en av världens ledande tillverkare av industrirobotar och dess europeiska dotterbolag har satt sin prägel på den här marknaden redan från början. MOTOMAN-MH3BM, speciellt konstruerad för automationsuppgifter inom det biomedicinska området, och tvåarmsroboten MOTOMAN-CSDA10F kommer att utföra komplexa laboratorieuppgifter i en demonstrationscell.

MOTOMAN-CSDA10F robot utför komplexa laboratorieuppgifter.

Tvåarmsroboten MOTOMAN-CSDA10F

Installerade robotar som används för biomedicinsk syntes (utveckling av läkemedel mot cancer) och provberedning för analytisk kemi, har visat att den kan hantera taget alla existerande standardlaboratorieutrustning och konventionella analytiska instrument. Roboten är förstås idealisk för standardiserade testsekvenser, men det går också snabbt och enkelt att ställa in nya arbetsflöden.

Hanteringsroboten MOTOMAN-MH3BM

Den här robotmodellen är specialkonstruerad för tillämpningar inom den biomedicinska sektorn.  Den uppfyller de mest krävande hygieniska kraven och kan därför användas för att utveckla nya mediciner, bearbeta prover eller i farmaceutiska doseringsapplikationer.  Godkänd för användning i klass ISO5 renrum ger ett brett användningsområde för monterings, hanterings- och förpackningsuppgifter i laboratorium eller produktionsanläggningar i många branscher.

Yaskawa at ACHEMA 2015

15-19 juni 2015

Frankfurt/Main Exhibition Centre
Agora Pavilion AGPA, Stand B12

Besök mässans hemsida
Skrivet i:Nyheter
Etiketter: